Vzhľadom na rôznorodé požiadavky našich zákazníkov poskytujeme široké spektrum služieb rýchleho a garantovaného pripojenia k internetu prostredníctvom optických sietí, bezdrôtového pripojenia v licencovaných pásmach, ale aj s využitím iných riešení. Keďže požiadavky každého zákazníka sú individuálne, sme pripravení každému zákazníkovi navrhnúť riešenie na mieru za optimálnu cenu.

     
 
     
 
internetové služby pre domácich používateľov
  GTS Nextra Doma Komplet
  GTS Nextra ADSL Doma
  ADSLink
   
 
   
internetové služby pre podnikateľov a malé firmy
internetové služby pre stredné a veľké firmy
   
     
  GTS Nextra Doma Komplet  
 

Služba Komplet Doma umožňuje vysokorýchlostné a časovo neobmedzené pripojenie na internet využijúc ADSL technológiu a prináša absolútne nový pohľad na telefonovanie. Telefonické hovory sú prenášané cez existujúce permanentné pripojenie na Internet - ADSL. Telefonovanie a internet v jednej dátovej prípojke predstavujú pre zákazníka zefektívnenie celkových telekomunikačných nákladov.

Doma Komplet 1.5 - umožňuje prístup do siete internetu na báze ADSL s prenosovou rýchlosťou 1024 kbit/s smerom k užívateľovi a 256 kbit/s smerom od užívateľa. Užívateľ platí len za reálne prenesený objem dát oboma smermi, smerom k užívateľovi a smerom od užívateľa a za prevolané minúty. Produkt je vhodný pre domácich užívateľov, ktorí chcú mať nepretržitý a rýchly prístup na internet a chcú platiť presne za to, čo využívajú a zároveň chcú výrazne ušetriť svoje náklady za telefonovanie do všetkých sietí.

Doma Komplet - umožňuje prístup do siete internetu na báze ADSL s prenosovou rýchlosťou 1024 kbit/s smerom k užívateľovi a 256 kbit/s smerom od užívateľa. Paušál obsahuje volania do pevných slovenských sietí bez rozlíšenia miestnych a medzimestských hovorov a taktiež hovorov na pevné linky do Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska a Nemecka. Po vyčerpaní paušálu sú tieto destinácie v jednotnej cene. Hovory v rámci IP siete GTS Nextra sú zadarmo. Produkt je vhodný pre náročnejších domácich užívateľov, ktorí chcú mať nepretržitý a cenovo výhodný prístup na internet a zároveň chcú výrazne ušetriť svoje náklady za telefonovanie do všetkých sietí. Na tento produkt sa vzťahuje FUP.

 
     
  S GTS Nextra získate  
 
Vysokú rýchlosť internetového pripojenia, smerom k užívateľovi 1024kbit/s, smerom od užívateľa 256 kbit/s
Nepretržité pripojenie na internet 24/7
Router za 1,-Sk (v prípade akcie a podpisu zmluvy s 24 mesačnou viazanosťou)
darček: PC slúchadlá
hovory medzi účastníkmi v sieti GTS Nextra zadarmo
jedinú vynikajúcu tarifu pre všetky volania v rámci Slovenska - už žiadne medzimestské a miestne hovory!
unikátne neregionálne účastnícke číslo s predvoľbou 06504 - už nikdy nebudete musieť svoje číslo meniť, keď sa presťahujete
cenovo výhodnejšie tarify pre volania na zahraničné aj domáce mobilné a pevné linky - pre vybrané destinácie možnosť úspory až 70%
sekundovú tarifikáciu od prvej sekundy
možnosť sledovať svoj telefónny účet ako aj množstvo prenesených dát on-line na portáli moja.nextra.sk
možnosť sledovať svoj telefónny účet ako aj množstvo prenesených dát on-line na portáli moja.nextra.sk
 
     
 

Zaujíma Vás viac?
Volajte 032 6581 794, 0905 621 590, 0905 343 537
alebo píšte na
office@bsn.sk