Vzhľadom na rôznorodé požiadavky našich zákazníkov poskytujeme široké spektrum služieb rýchleho a garantovaného pripojenia k internetu prostredníctvom optických sietí, bezdrôtového pripojenia v licencovaných pásmach, ale aj s využitím iných riešení. Keďže požiadavky každého zákazníka sú individuálne, sme pripravení každému zákazníkovi navrhnúť riešenie na mieru za optimálnu cenu.

     
 
     
 
internetové služby pre podnikateľov a malé firmy
  GTS Nextra Profi Komplet
  GTS Nextra Profi Komplet Plus
  GTS Nextra ADSL Profi
  GTS Nextra ADSLink
   
 
   
internetové služby pre domácich používateľov
internetové služby pre stredné a veľké firmy
   
     
  GTS Nextra ADSL ink  
 

ADSLink služby neobsahujú DSL prípojku, ktorú je potrebné objednať ako prídavnú službu DSLine

Služby ADSLink umožňujú zákazníkom efektívne využiť existujúce telefónne siete a pripojiť sa na internet prostredníctvom technológie ADSL. Užívatelia, ktorí boli až doteraz odkázaní na dial-up alebo ISDN pripojenie, môžu využiť niekoľkonásobne rýchlejšie a časovo neobmedzené pripojenie na internet popri bežnej telefonickej prevádzke.

ADSLink Mini - umožňuje prístup do siete internetu na báze ADSL s prenosovou rýchlosťou 1024 kbit/s smerom k užívateľovi a 256 kbit/s smerom od užívateľa. Užívateľ platí len fixný mesačný paušál, bez ohľadu na množstvo prenesených dát. ADSLink Mini je vhodný pre domácich užívateľov, ktorí chcú mať nepretržitý a cenovo výhodný prístup na internet.

ADSLink Basic - umožňuje prístup do siete internetu na báze ADSL s prenosovou rýchlosťou 1536 kbit/s smerom k užívateľovi a 256 kbit/s smerom od užívateľa. Užívateľ platí len fixný mesačný paušál, bez ohľadu na množstvo prenesených dát. ADSLink Basic je vhodný pre domácich užívateľov ale aj pre menšie firmy, ktoré chcú mať nepretržitý a rýchly prístup na internet.

ADSLink Plus - umožňuje prístup do siete internetu na báze ADSL s prenosovou rýchlosťou 2048 kbit/s smerom k užívateľovi a 384 kbit/s smerom od užívateľa. Užívateľ platí len fixný mesačný paušál, bez ohľadu na množstvo prenesených dát. ADSLink Plus je vhodný pre menšie a stredné firmy, ktorí chcú mať nepretržitý a rýchly prístup na internet.

ADSLink Optimal 0.7/1.5/3/7/14/25/45 umožňuje prístup do internetu na báze ADSL s prenosovou rýchlosťou 1024 kbit/s až 2560 kbit/s smerom k užívateľovi a 256 kbit/s až 384 kbit/s smerom od užívateľa. Užívateľ platí len za reálne prenesený objem dát oboma smermi, smerom k užívateľovi a smerom od užívateľa. Sedem variantov ADSLink Optimal sa od seba líši objemom predplatených dát (0.7, 1.5, 3, 7, 14, 25 a 45 GB) za mesiac, zahrnutých do ceny produktu.
ADSLink Optimal je určený pre široké spektrum zákazníkov od domácich užívateľov až k menším alebo stredným firmám, ktoré chcú mať nepretržitý a rýchly prístup na internet a chcú platiť presne za to, čo využívajú.

 
     
  S GTS Nextra získate  
 
Vysokú rýchlosť internetového pripojenia, smerom k užívateľovi až 2560 kbit/s, smerom od užívateľa až 384 kbit/s
Nepretržité pripojenie na internet 24/7
 
     
  Technológia ADSL
Technológia ADSL využíva na prenos dát existujúce vedenie pre bežné analógové, resp. ISDN telefónne linky, ale radikálne zvyšuje ich prenosovú kapacitu. Na existujúcu telefónnu linku sa nainštaluje rozbočovač (splitter), ktorý umožní pripojiť aj telefónny prístroj aj počítač cez ADSL modem a USB alebo sieťové rozhranie. Hlasové a dátové služby možno používať súčasne. Koncept asymetrickosti ADSL vychádza z potreby bežného používateľa internetu, ktorý prijíma nepomerne viac dát než odosiela.
 
     
 

Zaujíma Vás viac?
Volajte 032 6581 794, 0905 621 590, 0905 343 537
alebo píšte na
office@bsn.sk