Vzhľadom na rôznorodé požiadavky našich zákazníkov poskytujeme široké spektrum služieb rýchleho a garantovaného pripojenia k internetu prostredníctvom optických sietí, bezdrôtového pripojenia v licencovaných pásmach, ale aj s využitím iných riešení. Keďže požiadavky každého zákazníka sú individuálne, sme pripravení každému zákazníkovi navrhnúť riešenie na mieru za optimálnu cenu.

     
 
     
 
internetové služby pre podnikateľov a malé firmy
  GTS Nextra Profi Komplet
  GTS Nextra Profi Komplet Plus
  GTS Nextra ADSL Profi
  GTS Nextra ADSLink
   
 
   
internetové služby pre domácich používateľov
internetové služby pre stredné a veľké firmy
   
     
  GTS Nextra Profi Komplet Plus  
 

Služba Profi Komplet Plus je integrované telekomunikačné riešenie obsahujúce symetrické garantované pripojenie do internetu rýchlosťou 512 kbit/s a 4 analógové alebo 4 ISDN telefónne linky pripojiteľné do ústredne, telefónnych aparátov alebo faxov. Súčasťou služby je blok desiatich telefónnych čísel s regionálnou predvoľbou. Pre pripojenie je použitý pevný bezdrôtový prístup FWA v licencovanom pásme 3.5 GHz komerčne známy pod názvom WiMAX.

Komu je služba určená
Služba Profi Komplet Plus je určená pre malé a stredné firmy s vyššími nárokmi na hlasovú a internetovú prevádzku, ktoré vyžadujú vysokú dostupnosť a zmluvnú záruku kvality internetových a hlasových služieb.

 
     
  S GTS Nextra získate  
 
rýchle, symetrické a garantované pripojenie do internetu rýchlosťou 512 kbit/s
hlasové riešenie na analógovom alebo ISDN BRI rozhraní jednoducho integrovateľné do existujúcej pobočkovej ústredne
štyri nezávislé hlasové linky pre prichádzajúce aj odchádzajúce hovory a faxy
10 regionálnych telefónnych čísel s predvoľbou podľa miesta pripojenia
rýchla inštalácia celého riešenia
vysoká úroveň bezpečnosti - NAT a Firewall
SLA - zmluvne garantuje dodržanie dohodnutej dostupnosti a priepustnosti Vašej linky
prístup do monitorovacieho systému GTS Nextra umožňuje online kontrolu využívania služby
plne zálohovaná vysokokapacitná chrbticová sieť Vám umožní rýchle spojenie s okolitým svetom
centrálny dohľadový systém a zákaznícka podpora dostupná 24 hodín 7 dní v týždni
 
     
  Služba obsahuje
   symetrické a garantované pripojenie do internetu rýchlosťou 512 kbit/s
   4 nezávislé hlasové linky a 10 vlastných telefónnych čísel pre prichádzajúce aj odchádzajúce hovory a faxy
   všetky potrebné zariadenia sú v cene služby bez ďalších skrytých nákladov
   8 verejných IP adries
   doména 2. úrovne typu @firma.sk
   kompletné služby mail servera obsluhujúceho doménu @firma.sk
   virtuálny web server www.firma.sk
   virtuálny ftp server ftp.firma.sk
 
     
  Technické parametre
Internetová časť služby sa poskytuje na Ethernet rozhraní 10/100 Base-T.
Hlasová časť služby sa poskytuje na 4 analógových, alebo dvoch ISDN BRI rozhraniach podľa výberu zákazníka, na ktoré sa pripojí existujúca pobočková ústredňa, alebo priamo telefónne prístroje.

Parametre siete GTS Nextra
Medzinárodné a medzimestské prenosové technológie:
optické vlákna prepojené SDH a DWDM technológiou

Medzinárodná konektivita: 2 x 2,5 Gbit/s, dvaja nezávislí Tier-1 poskytovatelia na dátových linkách GTS Nextra v dvoch geograficky oddelených lokalitách (Frankfurt a Viedeň). GTS Nextra je členom dvoch popredných európskych peeringových centier vo Frankfurte (DE-CIX) a Viedni (VIX).

Slovenské peeringové centrum - SIX: 2 x 1 Gbit/s

Hlasová sieť Hlavná verejná telefónna ústredňa GTS Nextra je priamo prepojená s hlasovými sieťami ST, Orange, T-Mobile a sieťami ďalších slovenských a zahraničných hlasových operátorov, čo garantuje najvyššiu dosiahnuteľnú kvalitu hlasových služieb a plnú obojsmernú dovolateľnosť na všetky čísla všetkých operátorov.
 
     
 

Zaujíma Vás viac?
Volajte 032 6581 794, 0905 621 590, 0905 343 537
alebo píšte na
office@bsn.sk